Language traps

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Take care about others! Keep silence!

When I came to Russia for the very first time I was able to communicate in Russian. It wasn’t master level, but I could ask for help and did some shopping. It was just to communicate in a simple way. After my 5 months living in Russia I can admit that I know Russian much better. That’s why I decided to do some small guide. I hope it will be useful.

1. At first I strongly recommend to learn basic. I always try to learn the simplest words language country where I will go. Even simple: good morning- здравствуите and
thank you- спасибо will be usefull. Especially in Russia where English level is quite low (at least in Krasnoyarsk region)

2. Alphabet: It would be very nice if you will be able to read cirilica alphabet, but to be honest if you want to go to Russia just for a holiday there is no point of learning it. If you are planning to travel around the Russia it will be VERY helpful because everything is written in this way. Latin letters are very rare*.
*When I was in Irkuck all streets were written both latin and cirillic letters. Nevertheless when I was in Moscow I saw only Russian letters, so I don’t know if there is any rule.

3. I would like to present my favorite words and sentences.
– “ё моё”: basically means that letter ё is mine. Yeah I know doesn’t make any sense. Use it when you are unhappy or shocked with something: Ё маё there is snow again!
– “вообще”- in general. You will here it very often, because as Russians says it is a parasite words, so they use in in any contexts: “ blablabla… в обще how long we have to go?
– “короче”- shorter, use when you want to finish a story, or to point something. Whenever again you will hear like previous one in a very wide context.
“blablabla… короче let’s do it this way»
– “молодец”- well done. I like it so much! It’s short, sounds very nice and in one word you can say something pleasant to another person
– “пить”, “бухать”, “”, “нажраться” “промочить горло” “сообразит на троих” “упиться в хлам”, “хапнуть”, “ударить по печени” (hit the liver)
Maybe you already have some idea what it is all about… hahaha there are, one of around 70 synonyms of drinking expressions (no my friends, I’m not talking about drinking orange juice^^)
– “Блин”- literally means pancake. Nevertheless people use it when they want to miss this bad word which starts like “бля…” and which is very, very rude you use simple “блин” to show your dissatisfaction. It’s not offensive so you can use it whenever you want: блин how cold is it!!!
-“да нет, наверное”-  literally: yes, no, maybe. Does it make any sense? No, it’s just Russian style, so be prepared because people answering in this way very often and you have to figure out what they mean. Ex: are we going to meet today? Да, нет, наверное.
Good luck!


Pułapki językowe
Kiedy przyjechałam po raz pierwszy do Rosji znałam już Rosyjski w stopniu komunikacyjnym. Byłam w stanie poprosić o pomoc, zapytać o drogę i zrobić zakupy. Oczywiście w ciągu tych 5 miesięcy mój poziom językowy zdecydowanie się polepszył. Dlatego zdecydowałam się zrobić mały przewodnik. Mam nadzieję, że się Wam spodoba i przyda.

1. Na początek zawsze staram się nauczyć chociaż parę słów języka kraju do którego przyjażdżam. Zwykłe dzień dobry /здравствуите i dziękuję/спасибо będzie mile widziane  w każdym kraju, a na pewno niesłychanie przydatne w Rosji gdzie poziom języka angielskiego jest stosunkowo niski.

2. Alfabet: Oczywiście życie jest zdecydowanie łatwiejsze jeśli jesteś w stanie przeczytać co jest napisane na autobusie albo na jakiej znajdujesz się ulicy. Dlatego jeśli planujesz długą podróż po Rosji polecam naukę alfabetu (cyrylicy). Lecz jeśli wybierasz się na tygodniową wycieczkę dasz sobie radę z mapą, językiem migowym i przyjaznym uśmiechem . *
*W trakcie moich podróży tylko w Irkucku nazwy ulic były napisane cyrylicą i łacińskimi literami.

3. Czas na moje ulubione słowa i zwroty zasłyszane u Rosjan:
– “ё моё” (jo majo): oznacza że litera „ё jest moja”… owszem ten zwrot nie ma najmniejszego sensu. Jednak może wyrazić wasz zachwyt/ niezadowolenie/ zaskoczenie w wielu sytuacjach: “ё маё! Znowu pada śnieg!”
– “вообще” (w obście)- w ogóle. Niezwykle często używane, ponieważ jak Rosjanie mówią jest to jedno ze „słów pasożytów” które często wrzuca się do konwersacji nawet jeśli nie dają większego sensu np. Blablabla… в обще ile mamy jeszcze iść?
– “короче” (korocie)- krócej. Używany do skrócenia zdania, lub wypunktowania jakiejś myśli. Często wykorzystywane również w przypadku jak powyżej: bez większego sensu a z czystego przyzwyczajenia
“ blablabla… короче zróbmy to w ten sposób”
-“молодец” (molodiec)- “brawo”, ”dobrze to zrobiłeś”. Uwielbiam to słowo! W jednym słowie można zmieścić podziw i pochwałę dla drugiej osoby.
-“пить”, “бухать”, “”, “нажраться” “промочить горло”(pomoczyć gardło), “сообразит на троих”(obalić flachę na trzech) “упиться в хлам”, “хапнуть”, “ударить по печени”(walić w wątrobę). Pewnie już się domyśliliście o czym są wszystkie te słowa… Są to jedne z około 70 synonimów oznaczających pić (bynajmniej nie sok pomarańczowy^^)
– “блин” dosłownie znaczy naleśnik. Jednakże można je użyć, kiedy chcecie pokazać swoje niezadowolenie, a nie chcecie albo nie wypada przeklinać i użyć brzydkiego słowa ”бля…”hmhm. Tak więc: блин jak zimno!!!
– “да нет, наверное”- dosłownie: tak, nie, może. Czy taka odpowiedź ma jakikolwiek sens? Nie, to jest po prostu rosyjski styl, tak więc bądźcie przygotowani na taką ewentualnosć i domyślcie się co ona oznacza. Np: Spotykamy się jutro? да, нет, наверное.
Powodzenia!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s